Wstęp

Wikipedia Definicja obserwacji Ziemi (http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_observation) Obserwacja Ziemi to zbieranie informacji o fizycznych, chemicznych i biologicznych układach planety Ziemia. Służy do monitorowania i oceny stanu oraz …